Susanna Hammar

Käsillä tekemisen palo, luovuus ja kauneuden kaipuu ovat tuoneet minut ranskan kielen kääntäjän ja tulkin työstä sisustussuunnittelun pariin vuosituhannen vaihteessa. Rido-nimi yritykselle onkin aikoinaan löytynyt ranskan kielen sanasta rideau, verho. Rido-sana muodostuu myös yrityksen nimen  kansainvälisissä yhteyksissä käyttämäni version sisältämien sanojen alkukirjaimista: Rauma Interior Design Office.

Minulta kysytään usein minkä tyylisiä suunnitelmia teen.

Vastaus: kulloisenkin toimeksiannon mukaisia. Vanha, sielukas hirsirunko vaatii tyystin toisenlaisen sisustuksen kuin virtaviivainen uudisrakennus. Suunnitelmaa tehdessäni kartoitan aina jo olemassa olevat elementit kuten kalusteet ja valaisimet, joita pyrin mahdollisuuksien mukaan käyttämään.

Neljän lapsen äitinä tilojen toimivuus on minulle tärkeää: siitä muodostuu yksi olennainen mukavuustekijä niin kodeissa kuin julkitiloissakin. Hyvin suunniteltu tila on kaunis ja toimiva vielä vuosienkin päästä.

Susanna