Sisustussuunnitelu Rido - Toimintatapa

Projekti alkaa ensimmäisestä tapaamisesta suunniteltavassa tilassa tai kiinteistössä. Kartoitamme yhdessä toiveet ja tavoitteet, aikataulun, sisällön ja budjetin. Ensikäynti on aina ilmainen.

Tapaamisen jälkeen toimitan kirjallisen tarjouksen, jossa tarkennetaan laadittavan suunnitelman aikataulu ja laajuus. Tarjouksen tultua hyväksytyksi aloitan työn: tarvittaessa mittaan kohteen, piirrän pohjakuvan ja seinäprojektiot.

Projektin kuluessa tapaamme materiaalipalaverien tai kalustekatselmointien parissa. Tällä tavoin pystyn käyttämään suunnitelmassa jo lähtökohtaisesti mieluisia elementtejä, jolloin vältytään muutoksilta myöhemmässä vaiheessa.

Valmis suunnitelma luovutetaan sinulle sovitussa aikataulussa. Suunnitelmassa on tyypillisesti mukana pohjakuva, useita seinäprojektioita, materiaali- ja kalusteluettelot hintoineen, esitteitä, materiaalimalleja.

Varsinaisen työn alettua kohteessa, olen tarvittaessa mukana työmaapalavereissa ja mikäli niin sovitaan, teen materiaali- ja kalustetilaukset puolestasi.

Suunnittelun kohde voi olla mikä tahansa tila.
Sisustussuunnitelma voidaan teettää yhteen huoneeseen tai koko kiinteistöön, liikehuoneistoon tai julkiseen tilaan tai sen osaan. Suunnitelma voidaan tehdä niin uudiskohteeseen kuin jo käytössä olevaan tilaan.

Suunnitelman laajuus vaihtelee tarpeen mukaan.
Voit teettää vaikkapa tekstiili- tai kalustesuunnitelman. Suunnitelmassa voidaan käydä läpi kaikki sisustuksen elementit – aina käytännön toteutukseen saakka.

Suunnittelun päämääränä on tarkoituksenmukaisuus.
Sisustuksen suunnittelun tavoitteena on tehdä kodista ennen kaikkea toimiva ja viihtyisä. Tavoitteena voi olla toimintojen tehostaminen ja/ tai helpottaminen. Toimivaksi suunniteltu tila on turvallinen!

Suunnittelmasta on monenlaista hyötyä.
Suunnitelma toimii erinomaisena työkaluna kustannuslaskennassa. Havainnekuvat antavat todentuntuisen vaikutelman suunniteltavista tiloista, mikä helpottaa päätöksentekoa. Suunnitelma auttaa luomaan suurestakin kokonaisuudesta hallitun. Toteuttaminen on valmiiden suunnitelmien myötä helppoa.